W dniu 27 września b.r. odbył się XI Rajd o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck pod hasłem: „Strefa twórczości młodych – łączy nas folklor”.


Druhny i Druhowie
Instruktorzy Śląskiej Chorągwi ZHP.

Druhny i Druhowie!

Podobnie jak w roku poprzednim, prosimy o przygotowanie planu pracy drużyny, gromady na załączonym wzorze. Prosimy o przygotowanie dokumentu i dostarczenie go do hufca w 2 egzemplarzach do 20 października lub drogą elektroniczną na adres: agakck@op.pl

Plan pracy jest obowiązkowym dokumentem każdej jednostki organizacyjnej działającej w naszym hufcu.


W imieniu organizatorów Rajdu o Puchar Komendanta Hufca - KH, 22 GZ Wesołe Słoneczka i 17 TDH Leśne Duchy przypominam o nadsyłaniu zgłoszeń wraz z ilością uczestników na Rajd o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck "Strefa Twórczości młodych - łączy nas folklor" - tel. do dh. pwd. Iwonki Gloc  i e-mailem do dh. pwd.


8 września b.r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Kłobuck. Celem spotkania był wybór delegatów na Zjazd Choragwi Śląskiej ZHP. Delegatkami na Zjazd zostały druhny pwd. Iwona Gloc i pwd. Danuta Możdżeń i to one będą reprezentować nasz Hufiec w październiku na Zjeździe Chorągwi Śląskiej.


Tradycyjnie, jak co roku Komenda Hufca ZHP Kłobuck w ramach Harcerskiej Akcji Letniej zorganizowała wyjazdową kolonię letnią pod hasłem „MORSKIE OPOWIEŚCI” do Międzywodzia oraz kolonię i półkolonię w Ośrodku Harcerskim "ZAWADY".


Komenda Hufca ZHP w Kłobucku wraz z 17 Truskolaską Drużyną Harcerską „LEŚNE DUCHY” i 22 Gromadą Zuchową „WESOŁE SŁONECZKA” zapraszają wszystkie drużyny i gromady do udziału w XI Rajdzie o Puchar Komendanta Hufca Kłobuck. Rajd odbędzie się 27 września b.r., więcej informacji w załącznikach .

ZAPRASZAMY do zapozania się z regulaminem i udziału w rajdzie.


Wielkimi krokami zbliża się Harcerska Impreza Plenerowa, która odbędzie się w dniu 13 września br. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Więcej inf. znajdziecie w załącznikach. 

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2014r. w wersji elektronicznej, wg dołączonego wzoru na adres: biuro@slaska.zhp.pl.


Komenda Hufca ZHP w Częstochowie i 12 CZDKH im. 12 Pułku Ułanów Podlskich są organizatorami Zlotu MOKRA 2014.