Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza 2 grudnia b.r. o godz. 18.30 wszystkich zainteresowanych otwarciem próby instruktorskiej oraz instruktorów realizujących swoje próby w celu omówienia stopnia ich realizacji. Spotkanie odbedzie się w siedzibie Hufca przy ul. E.Orzeszkowej 44.

                                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Druhny i Druhowie!

W dniach 12-14 grudnia Zakopane zamieni się w stolicę Betlejemskiego Światła Pokoju! W tym wyjątkowym czasie nie może zabraknąć tam przedstawicieli naszego Hufca. W związku z tym chcemy zorganizować patrol, który weźmie udział Betlejemskim Zlocie, będącym wspólnym czasem oczekiwania i refleksji. 


Zapraszam do zapoznania się z nową propozycją programową z okazji Święta Odzyskania NiepodległościRaduje się serce! Materiały do pobrania znajdują sie na stronach Centralnego Banku Pomysłów url http://cbp.zhp.pl/propozycje/raduje-sie-serce/


Druhny i druhowie!

25 października podczas VIII Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP zostały ogłoszone wyniki współzawodnictwa hufców Chorągwi Śląskiej w roku harcerskim 2013/2014.  


Sztab Rajdu z Mikołajem 2014 "Święty Mikołaj Band World Music Tour" serdecznie zaprasza wszystkie zuchy, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników do wzięcia udziału w tym przedsięwzieciu! 

Termin: 5-7 grudnia 2014

Miejsce: Pępowo (w zależności od tras start w innym miejscu)


W dniu 27 września b.r. odbył się XI Rajd o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck pod hasłem: „Strefa twórczości młodych – łączy nas folklor”.


Druhny i Druhowie
Instruktorzy Śląskiej Chorągwi ZHP.

Druhny i Druhowie!

Podobnie jak w roku poprzednim, prosimy o przygotowanie planu pracy drużyny, gromady na załączonym wzorze. Prosimy o przygotowanie dokumentu i dostarczenie go do hufca w 2 egzemplarzach do 20 października lub drogą elektroniczną na adres: agakck@op.pl

Plan pracy jest obowiązkowym dokumentem każdej jednostki organizacyjnej działającej w naszym hufcu.


W imieniu organizatorów Rajdu o Puchar Komendanta Hufca - KH, 22 GZ Wesołe Słoneczka i 17 TDH Leśne Duchy przypominam o nadsyłaniu zgłoszeń wraz z ilością uczestników na Rajd o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck "Strefa Twórczości młodych - łączy nas folklor" - tel. do dh. pwd. Iwonki Gloc  i e-mailem do dh. pwd.