W imieniu organizatorów Rajdu o Puchar Komendanta Hufca - KH, 22 GZ Wesołe Słoneczka i 17 TDH Leśne Duchy przypominam o nadsyłaniu zgłoszeń wraz z ilością uczestników na rajd tel. do dh. pwd. Iwonki Gloc  i e-mailem do dh. pwd. Danusi Możdżeń do czwartku (18 września) do godz. 15.00.


Komenda Hufca ZHP w Kłobucku wraz z 17 Truskolaską Drużyną Harcerską „LEŚNE DUCHY” i 22 Gromadą Zuchową „WESOŁE SŁONECZKA” zapraszają wszystkie drużyny i gromady do udziału w XI Rajdzie o Puchar Komendanta Hufca Kłobuck. Rajd odbędzie się 27 września b.r., więcej informacji w załącznikach .

ZAPRASZAMY do zapozania się z regulaminem i udziału w rajdzie.


Wielkimi krokami zbliża się Harcerska Impreza Plenerowa, która odbędzie się w dniu 13 września br. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Więcej inf. znajdziecie w załącznikach. 

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2014r. w wersji elektronicznej, wg dołączonego wzoru na adres: biuro@slaska.zhp.pl.


Komenda Hufca ZHP w Częstochowie i 12 CZDKH im. 12 Pułku Ułanów Podlskich są organizatorami Zlotu MOKRA 2014.


W dniu 6.09.2014 r. w Krakowie odbędzie się konferencja instruktorska na temat Prawa Harcerskiego – jako systemu wartości - tradycja i współczesność.

Zapraszam do zapoznania się z propozycją i udziału w konferencji.


Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Chorągiew Śląska zaprasza do realizacji zadania programowego o nazwie  „A Oni na Polskę czekali”. Więcej informacji w załączniku.


ZHP Komenda Hufca w Kłobucku zaprasza dzieci z terenu gminy Popów do udziału w półkoloniach.
Więcej informacji w załączniku. ZAPRASZAMY!

W sierpniu również zapraszamy na półkolonie.

Czekamy na Was  od 1 do 13 sierpnia.

 

 


KH ZHP Kłobuck wraz KH ZHP Prasza i 29 Szczepem "Barwne Iskry"  są organizatorami Harcerskiej Akcji Letniej w Ośrodku Harcerskim "ZAWADY" w Popowie. 

W te wakcje można pojechać na:

Kolonię letnią: