Komenda Hufca ZHP Kłobuck zapraszamy wszystkich wędrowników na 15-godzinny kurs pierwszej pomocy (ukończenie szkolenia o takim wymiarze godzin jest m.in. warunkiem do zamknięcia próby przewodnikowskiej).

Terminy spotkań to:


Dane do przekazania 1% dla Hufca ZHP KŁOBUCK

Nazwa organizacji: ZHP Chorągiew ŚLĄSKA

Numer KRS: 0000273051

Cel szczegółowy: ZHP Hufiec KŁOBUCK


28 kwietnia 2015 r. zapraszamy na Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej "HARFA 2015". 

Zachęcamy do zapoznania się regulaminem Festiwalu i nadsyłania zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!!!


W sobotę 7 marca br. na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie odbyła się konferencja instruktorska pod hasłem: „Prawo Harcerskie, jako system wartości – tradycja i współczesność”.Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza 10 marca b.r. o godz. 18.00 wszystkich zainteresowanych otwarciem próby instruktorskiej oraz instruktorów realizujących swoje próby w celu omówienia stopnia ich realizacji.


„Jeżeli mam swe życzenia przekazać młodym dni dzisiejszych – tym, którzy mnie rozumieją – to nade wszystko życzę, by coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej – smak brania. Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia” - hm. Aleksandra Kamiński.


Działania inspirowane folklorem i tradycją